GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére


Az Eupro Projektmenedzsment Kft. konzorciuma


   
 


Nyertes pályázat neve:„ÚjraSzervezés- Rugalmas munkaszervezeti átalakítások”
Nyertes pályázat kódja:GINOP-5.3.1-14-2015-00019
Konzorciumvezető vállalat neve:Eupro Projektmenedzsment Kft.
Nyertes partnerszervezet neve:DARTKE (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület)
Nyertes partnerszervezet neve:OHE (Országos Humánmenedzsment Egyesület)
Nyertes partnerszervezet neve:TOPSEC Kft.
Pályázati kapcsolattartó neve:Süveges Lilla
Pályázati kapcsolattartó beosztása:projektmenedzser
Pályázati kapcsolattartó e-mail-es elérhetősége:suveges@eupro.hu
Pályázati kapcsolattartó telefonos elérhetősége:0630 565 0722
A Konzorcium bemutatása:

DARTKE
A DARTKE Egyesület aktív szereplőként vesz részt a helyi, regionális és országos társadalomkutatási és gazdaságfejlesztési folyamatokban, építve a meglevő tudásbázisára. Egyesületünk kiemelt figyelemmel fordul a magyarországi és a határon átnyúló társadalmi és gazdasági folyamatok felé, elsősorban olyan kérdésekre fókuszálva, mint az, oktatás, a fejlesztéspolitika, a kisebbségek helyzete, esélyegyenlőség, munkaerő-piaci helyzet. Szervezetünk elkötelezett az európai polgárság ideája mellett, ezt a szemléletet képviseli mindennapi tevékenységében, kiadványaiban, képzéseiben, rendezvényeinek szervezése során. Tevékenységünk országos hatókörű, nemzetközi szinten is rendelkezik szakmai hálózattal, amelyre építve valósítja meg projektjeit.

EUPRO
EUPRO Projektmenedzsment Kft. hazai, európai uniós és egyéb forrásból megvalósuló projektek lebonyolításával kapcsolatos komplex tanácsadó és szolgáltatói feladatokat végző vállalkozás.
A teljesség igénye nélkül, tevékenységünk közé soroljuk; projektek teljes körű szakmai támogatását, pályázatok megírását, előkészítését, a megvalósítás időtartama alatti támogatását, lebonyolítását.

OHE
Az Országos Humánmenedzsment Egyesület ebben az évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Az Egyesület missziója a HR szakma elfogadottságának és presztízsének növelése Magyarországon, egy egységes, szakmai párbeszédre nyitott és felkészült Egyesületen keresztül.
Az Egyesület széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, tagja az EAPM-nek (European Association for People Management), ez által szakmai ismeretben és módszertanban a hatékony tudásmegosztás terepe. Vezetői, munkatársai, szakértői a szakmában elismert, komoly tudással rendelkeznek,  Szakemberek, akik széleskörű szektoriális, vállalati és intézményi gyakorlattal bírnak.

TOPSEC
A Topsec Informatikai és Oktatási Kft. a szervezeti hatékonyságot és rugalmas foglalkoztatási formák terjedését támogató szolgáltatásaival áll partnerei rendelkezésre. A szolgáltatások között megtalálhatóak a munkavállalók egyéni képességeit és csoportos működését fejlesztő tréningek, valamit egy szervezet mindennapi működését és rugalmas munkavégzését támogató különféle informatikai megoldások biztosítása is.

A pályázat rövid bemutatása:A gazdaság és az egyének versenyképességének fenntartása érdekében döntő tényező az emberi erőforrások teljes körű fejlesztése és a fejlesztésből származó előnyök kiaknázása.
A foglalkoztathatóság növelésére és a foglalkoztatás mértékének javítására a megoldást sok esetben a foglalkoztatás és a munkaszervezés rugalmas formáinak, a részmunkaidőben történő foglalkoztatásnak, a munkaerő kölcsönzésnek, a tranzit foglalkoztatásnak, vagy a távmunkának az alkalmazása jelentheti.
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a munka és a magánélet összehangolását segítő megoldások elterjesztéséhez, a vállalati struktúrába való beillesztéséhez a szervezeti átalakításokat megalapozó átvilágítás elkészítésével élethelyzetben. A projekt ezáltal hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők, valamint a speciális lévő csoportok foglalkoztatásához is. Célja, hogy a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez nyújtson szakszerűen elkészített, a felmerülő igények maximális figyelembe vételével megalkotott javaslatot.
A rugalmas munkavégzési formák bevezetésnek  elemei pozitív hatással vannak a munka és magánélet egyensúlyára. A munkavállaló személyes élethelyzetét figyelembe vevő munkarend és munkaszervezés képes a munkavállaló egyéni igényeit, szükségleteit jobban figyelembe venni, így lehetőséget nyújt a jelenleg nem foglalkoztatott emberek munkaerő-piacra való visszatérése, illetve a családi és munkahelyi kötelezettségüket nehezen összeegyeztetni tudó munkavállalók munkaerő-piacon való maradására is.