GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére


A Corex Projektfejlesztési Kft. konzorciuma


   


Nyertes pályázat neve: Nemzeti Rugalmassági Terv
Nyertes pályázat kódja: GINOP-5.3.1-14-2015-00051
Konzorciumvezető vállalat neve: Corex Projektfejlesztési Kft.
Konzorciumvezető vállalat honlapja: www.corexpro.hu
Nyertes partnerszervezet neve: Learning Innovation Kft. 
Nyertes partnerszervezet neve: Rávezető Projekt Kft.
Pályázati kapcsolattartó neve: Bányai Sarolta
Pályázati kapcsolattartó beosztása: Projektmenedzser
Pályázati kapcsolattartó e-mail-es elérhetősége: sbanyai@corexpro.hu
Pályázati kapcsolattartó telefonos elérhetősége: (+36) 20 216 0400
A Konzorcium bemutatása:

Corex Projektfejlesztési Kft.
A Corex Projektfejlesztési Kft. egy több mint hét éves pályázatírói tapasztalattal bíró vállalkozás, mely Európai Uniós támogatások lehívását célzó vállalkozói és önkormányzati projektek teljes körű előkészítésével és megvalósításával foglalkozik. Tevékenységi körébe tartozik a pályázati tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment, illetve a nyomonkövetés, mely tevékenységek célcsoportjai az önkormányzatok, mikro-, kis-, és középvállalatok, turisztikában érdekelt cégek, szervezetek, illetve a közintézmények (óvodák, iskolák). Az ügyfeleknek sokrétű szolgáltatást nyújtunk, mely kiterjed többek között a projekttervezésre, a projektfejlesztéssel kapcsolatos adminisztratív és tartalmi feladatok elvégzésére, valamint a pályázatírással kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendők ellátására is.
A cég elsősorban pályázati tanácsadással és megvalósítással foglalkozik, azonban az elmúlt évek tapasztalatai, valamint ügyfeleink igénye alapján az elmúlt évben a pályázati tanácsadásokon kívül új tanácsadási területtel kezdett el vállalat foglalkozni, mely magában foglalja a vállalati tanácsadás, szervezetfejlesztés területét is.
Minden sikeres fejlesztésnek alapvető kulcseleme, és egyben első lépése az, hogy mindazokat a partnereket (szervezeteket, személyeket, intézményeket) azonosítsunk, akikkel a munkánk során kapcsolatba kerülünk. A vállalat fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni mind az állami, mind a vállalati szektorban. A Corex Projektfejlesztési Kft. tevékenységéből adódóan jelenleg is országos lefedettségű, Magyarország minden régiójában végzett már tanácsadási szolgáltatást.

Rávezető Projekt Kft.

A Rávezető Projekt Kft. 2008-ban kezdte meg működését, elsődlegesen vezetési tanácsadási és projektfejlesztési területeken. Az Ügyfelek elégedettségének köszönhetően szolgáltatásaink stratégiai tervezési és átfogó szervezetfejlesztési szolgáltatásokkal bővültek. A cég a megrendelések számának és volumenének folyamatos növekedésére válaszul az elmúlt években úgy tudta kapacitásait és portfolióját szélesíteni, hogy közben a bővülő szakembergárdája képességei és tapasztalatai révén folyamatosan magas szolgáltatási színvonalat képvisel.

A Rávezető Projekt Kft. tíz belső munkatárssal és számos külső szakértővel dolgozik, akik széles körű szakmai tudással és tényleges vezetői tapasztalatokkal rendelkeznek a vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés, képzés, vezetési ismeretek, projekt menedzsment és humán fejlesztés területén. Ügyfeleinket támogatjuk a szervezeti teljesítmény növelésében, akár stratégiai tervezésről és az elfogadott stratégia megvalósításáról, akár humán fejlesztésről, tréneri, üzleti edzői feladatokról, vagy projektek tervezéséről és projektmenedzsmentről van szó.

A Rávezető beszélő név. Hisszük, hogy leendő ügyfeleink ismerik stratégiai céljaikat, támogatást a célok eléréséhez vezető út kiválasztásához, megépítéséhez igényelnek. Elhivatott szakembereinkkel és közös gondolkodással ebben tudunk nekik segíteni.


Learning Innovation Kft
.
A humán területen működő, 2000-ben alakult vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, humán- és innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek. Vállalkozásunk korábban akkreditált, majd a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. törvénynek megfelelően 2014-től engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.
Széles választékban kínálunk szakmai kompetenciafejlesztő és személyiségfejlesztő képzéseket valamint pedagógus továbbképzéseket is. Képzési palettánk releváns elemei azok a szervezeti és személyes érzékenyítő tréningek is, amelyek fontos támpontokat adnak a megfelelő szakmai tudással rendelkező, ámde társadalmi helyzetükben hátrányt szenvedő (pl. kisgyermeküket egyedül nevelő, hozzátartozójukat otthonukban ápoló, mozgásukban korlátozott) munkatársak szervezeti és közösségi integrációjához. Szakértőként rendszeresen részt veszünk esélyegyenlőséggel kapcsolatos szakmai fórumokon. Tanácsadói munkánkban hangsúlyos szerepet kap a stratégiai tudatosság, a projekt- és rendszerszemlélet. Az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos, kis-és középvállalkozásokkal folytatott tanácsadói és képzési munkáink során jelentős figyelmet szentelünk a rugalmas munkaidő gazdálkodás és távmunka bevezetésével kapcsolatos stratégiai és operatív kérdéseknek, valamint az esélyegyenlőségi szempontoknak.
2013-2014-ben vállalkozásunk önállóan, illetve az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve valósított meg atipikus foglalkoztatási formák kialakítását célzó és támogató programokat, amelyek eredményeként a munkaszervezetünkbe új a munka és magánélet összehangolását segítő foglalkoztatási formákat vezettünk be, valamint 10 fő közép- illetve felsőfokú végzettségű fiatal új munkavállalót foglalkoztathattunk, akik különféle nyelvi-, informatikai- és kompetencia fejlesztő képzésekben részesülhettek. A képzés és tanácsadás fontos eleme volt a távmunka és rugalmas munkaidő beosztással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.

A pályázat rövid bemutatása: Projektünk célja a vállalatok rugalmasságának, termelékenységének, valamint a munkavállalók elégedettségének növelése, a családi élet és a munkavégzés nehézségeinek összeegyeztethetősége miatt feszültségcsökkentése, olyan új munkaformák feltárása, amelyek rugalmasan illeszkednek mind a munkáltatók, mind a munkavállalók igényeihez. További célunk a családbarát munkahelyek számának növelése, a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

A módszertanunk három kiemelt terület fejlesztését célozza.
• Rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése
• Munka és magánélet összehangolása
• Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci szereplők (elsősorban kisgyermeket nevelő nők) integrálása

A vállalkozások átvilágítása az alábbi metódus alapján zajlik:
- szervezeti adatok vizsgálata,
- kick-off meeting, workshopok,
- kérdőívek,
- kiscsoportos problémafeltárás,
- fejlesztési javaslat elkészítése,
- átszervezés feltételrendszerének kialakítása

Szolgáltatásainkat valamennyi konvergencia régióban elérhetővé tesszük a kis- és középvállalatok számára, illetve a projektbe bevonandó potenciális vállalati partnerek tekintetében kiemelten kezeljük Észak Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl. konvergencia régiókban működő vállalkozásokat.
Link a projekt honlapjához: http://www.eutamogatas.org.hu/nemzeti.rugalmassagi.terv/