GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére


A KPMG Tanácsadó Kft. konzorciuma
   


Nyertes pályázat neve: Munkáltatói átvilágítás és javaslattétel a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése érdekében, különös tekintettel a munkaerőpiacon legjobban érintett csoportok lehetőségeinek javítására
Nyertes pályázat kódja: GINOP-5.3.1-14-2015-00026
Konzorciumvezető vállalat neve: KPMG Tanácsadó Kft.
Konzorciumvezető vállalat honlapja: www.kpmg.hu
Nyertes partnerszervezet neve: Naturpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nyertes partnerszervezet neve: Otthon Segítünk Alapítvány
Nyertes partnerszervezet neve: Accessio Menedzsment Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Pályázati kapcsolattartó neve: Nestor Andrea
Pályázati kapcsolattartó beosztása: Projektmenedzser
Pályázati kapcsolattartó e-mail-es elérhetősége: Andrea.Nestor@kpmg.hu
Pályázati kapcsolattartó telefonos elérhetősége:  36 70 319 5358
A Konzorcium bemutatása: Konzorciumunk összeállításakor alapvető szempontok voltak:
• a projekt megvalósításához szükséges mennyiségű és minőségű humán erőforrás kapacitás megléte konzorciumi szinten,
• egymást kiegészítő, a projekt szempontjából releváns tudás és tapasztalat megléte, az egyes konzorciumi tagoknál,
• a projekt megvalósításához szükséges teljes tevékenységi kör lefedése (tréning, munkajogi tanácsadás, coaching, mentorálás, HR- tanácsadás, technikai bevezetéshez kapcsolódó tanácsadás, műhelymunka, átvilágítási tapasztalat),
• sikeres, reputációval rendelkező, pénzügyileg stabil szervezetek, melyek mind a munkaadók, mind a kiemelt célcsoport, mind pedig az Irányító Hatóság felé hitelesek, és garanciát jelentenek a projekt sikeres végrehajtására,
• a konzorciumi tagok között erős együttműködési hajlandóság és szándék, a team munka jelentőségének elismerése.

A Konzorcium vezetője a KPMG Tanácsadó Kft. A KPMG könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó társaságok globális hálózata. Tagtársaságai 140 országban működnek, és több mint 123 000 szakembert foglalkoztatnak világszerte. Az 1989-től jelen lévő magyarországi KPMG ma több mint 600 munkatársat foglalkoztat – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, míg a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek, valamint külföldi befektetők számára. A KPMG Tanácsadó Kft. szolgáltatásai között hangsúlyosan szerepelnek: stratégiai tanácsadás, üzletihatékonyság-fejlesztés, átvilágítások, szervezet - és folyamatfejlesztés, HR tanácsadás, informatikai tanácsadás (technikai bevezetések), számviteli tanácsadás és tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadás. A projektek szerves részét képezik tréningek, műhelymunkák szervezése és lebonyolítása, coaching és mentorálási (pl. a coaching szemléleten alapuló vállalati mentor rendszer kialakítása) feladatok ellátása.

A Naturpark Nonprofit Kft. 2000 óta végzi tevékenységét, amely a fenntartható fejlődés elősegítésére, a humán erőforrás fejlesztésére valamint a munkahelyteremtés és munkahely megtartás elősegítésére irányuló programok előkészítését és lebonyolítását célozza. A Naturpark az elmúlt években számos sikeresen megvalósított európai uniós pályázat lebonyolításában vett részt vezető partnerként vagy konzorciumi partnerként. Fontos terület volt a TÁMOP program keretében megvalósított projektek, amelyek 2010-2012 közötti időszakban a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására, a nők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítésére irányultak a térségben. További lényeges projektjei voltak az osztrák és a szlovén határmenti programokban megvalósított turisztikai, gazdaságfejlesztési és munkaerőpiaci együttműködést segítő projektek. A harmadik hangsúlyos terület a vidékfejlesztési programok területén kifejlett szakértői, tanácsadói és projekt megvalósítói tevékenységeink, amelyek a helyi KKV-k kompetenciáinak fejlesztését célozták.

Az Otthon Segítünk Alapítvány (OSA) 2001-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az OSA segítő szolgálatok hálózata, amelyek a család harmonikus működéséért, megerősödéséért és a szülői szerep megbecsüléséért helyi szinten támogatják a családokat. Az alapítvány széleskörű tapasztalattal rendelkezik a szülők munkavállalással kapcsolatos problémáinak feltárásában és ehhez kapcsolódó segítő szolgáltatások ellátásában.

Az Accessio Menedzsment Kft. (Accessio) szakértői 1992 óta nyújtanak tanácsadói és projektmenedzsment szolgáltatásokat hazai és multinacionális vállalatok, nonprofit szervezetek, önkormányzatok, illetve kormányzati szervek számára, és vesznek részt a támogatáspolitika alakításában és pályázati rendszerek működtetésében. Tanácsadóik tevékenységének eredményeként számos jelentős fejlesztési projekt valósult meg sikeresen. Az Accessio által nyújtott szolgáltatások kiterjednek a következő területekre:fejlesztési projekt generálás, fejlesztési projekt menedzsment, finanszírozási tanácsadás; pénzügyi szervezeti átvilágítások, hatékonyság fejlesztési javaslatok; esélyegyenlőségi tanácsadás (ami magában foglalja rugalmas munka szervezési formák kialakítását is); fenntarthatósági tanácsadás; stratégiai és pénzügyi tanácsadás; folyamat és szervezet fejlesztés. Az Accessio Menedzsment Kft. a Magyar Távmunka Szövetség tagja.
A pályázat rövid bemutatása: Projektünk során 80 KKV-t tervezünk átvilágítani, összesen mintegy 1600 munkavállalóval. Az átvilágított vállalatok számára - a helyzetelemzéseink alapján - javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy miként tehetmek szert belső hatékonyság növelére a rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával. Tekintettel Konzorciumunk diverzifikált felépítésére, az átvilágításokban részt vevő kollegáink rendkívül széles spektrumú szaktudással fogják támogatni a projekt sikerességét.
Link a projekt honlapjához: www.kpmg.hu