GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére


Gyakran ismételt kérdések

A rugalmas foglalkoztatás iránti érdeklődő vállalkozások kérdéseit ezen a felületen fogják majd megtalálni a szervezetek.
Kérjük, kövesse a kérdéseket, és a rájuk adott válaszokat, a sikeres jelentkezés érdekében!
Önnek is kérdése van?
Forduljon kapcsolattartóinkhoz!

A pályázattal kapcsolatos GYIK linkje a www.palyazat.gov.hu oldalra


Az eddig beérkezett kérdések és az adott válaszok


Mi a GINOP?
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni.

Mi a program célja?
A program célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tevő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében. Összefoglalva a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák (másnéven atipikus foglalkoztatási formak) elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

Mit jelent az "A" és a "B" komponens?
A program kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör, GINOP 5.3.1 (azaz A komponens) keretében  a cél a rugalmas/családbarát átvilágítás lefolytatása. A végrehajtás során a vállalkozások átvilágítása ingyenesen történik meg, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési terv készül ezáltal nyomon követhetővé válik e tervek megvalósítása.
A második kör, GINOP 5.3.2 (azaz B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.

Ki pályázhat a GINOP 5.3.2 által nyújtott támogatásra?
A GINOP 5.3.2 pályázatra csak azon vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a GINOP 5.3.1 keretében átvilágításra kerültek és rendelkeznek átszervezési tervvel (jegyzőkönyvvel).

Melyek a legjelentősebb rugalmas foglalkoztatási formák?
Milyen előnyökkel jár, ha részt vesz a programban?

A program alatt milyen folyamatok kerülnek megvalósításra, mire készüljön?
A munka során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kiválasztott vállalkozások szokásos ügymenetét ne hátráltassuk, ezért a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljük a vállalkozások igényeit, elvárásait. A vizsgálat az alábbi módszertan alapján kerül megvalósításra:
  1. Vezetői interjúk, strukturált személyes interjúk (téma: szervezeti jellemzők, célok és elképzelések - múlt, jelen, jövő).
  2. Szervezeti adatok begyűjtése – szervezeti-munkavállalói adatok (dolgozói létszám és összetétel, szervezeti ábra, munkakörök típusai és létszámai, foglalkoztatási formák, munkaköri leírások, SZMSZ).
  3. Dokumentumelemzés (a vizsgált szervezetben működő rendszerek szabályozottságának vizsgálata).
  4. Vezetői műhely, workshop (a rugalmas munkaszervezési formák jelenének és jövőjének brainstorming jellegű megvitatása).
  5. Vezetői kérdőív (a rugalmas formák munkakörönkénti alkalmazhatósága, vezetői attitűd, szervezeti kulturális jellemzők vizsgálata).
  6. Munkavállalói megkérdezések (atipikus munkavégzési formákkal kapcsolatos vélemények – kérdőíves lekérdezés).
  7. Helyzetelemzés elkészítése.
  8. Vezetői workshop 2. – fejlesztési irányok akciótervező workshop (fejlesztési irányok közös megbeszélése, irányok és lépések közös kijelölése).
  9. Fejlesztési terv elkészítése (a vezetőség által jóváhagyott fejlesztések rögzítése, a bevezetés feltételrendszereinek definiálása. Tényleges fejlesztési javaslatok és lépések ütemezése, cselekvési terv leírása, ami alapján a vizsgált szervezet meg tudja valósítani a fejlesztéseket.)
Mely vállalkozások vehetnek részt a programba?
A kiírás értelmében a programban azok a kis- és középvállalkozások vehetnek részt, amely vállalkozások esetében a foglalkoztatottak létszáma 10-249 fő.

Van-e olyan kizáró ok, amely alapján a KKV nem vehet részt a programban?
Igen, van, abban az esetben, ha a KKV korábban a nyertes és megvalósított projekttel rendelkezik az alábbi pályázat tekintetében, amelyeknek célja a rugalmasabb foglalkoztatási környezet kialakítása volt a vállalkozásoknál:


Mettől meddig tart a GINOP 5.3.1 projektidőszaka?

A GINOP 5.3.1   - átvilágítás időszaka - várhatóan 2016. január 1. és 2016. december 31-e között valósul meg. Az adott vállalkozásnál történő átvilágítás egyénileg, az átvilágítást végző szervezettel egyeztetett időpontban valósul meg.

Mi a feltétele a GINOP 5.3.1  pályázatban történő részvételnek?
10-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozói kategóriába tartozó szervezetek vehetnek rész, akik együttműködési megállapodást kötöttek valamely GINOP 5.3.1  pályázaton nyertes szervezettel (konzorciummal).

Mi a feltétele a GINOP 5.3.2 pályázatban történő részvételnek?
10-249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozói kategóriába tartozó szervezetek vehetnek rész, akik rendelkeznek a
GINOP 5.3.1 keretei között létrejött átvilágítási jegyzőkönnyvel.

Van-e területi korlátozása a GINOP 5.3.1 és GINOP 5.3.2 pályázatokon való részvételnek?
Igen, van! A támogatást kizárólag azok a vállalkozások vehetik igénybe, akiknek székhelye vagy telephelye a konvergencia régióban van.

A GINOP 5.3.2 pályázat tekintetében milyen hosszú projektidőszakra lehet számítani?
Várhatóan 6-12 hónap lesz a
GINOP 5.3.2 pályázat projektidőszaka.

Szükséges-e a KKV-nak világos szervezeti ábrával (organigrammal) rendelkeznie a projektre való jelentkezéskor?
Nem, nem szükséges, de az átvilágítás során az átvilágítást végző szervezet azt elkészíti, mivel
ez kimeneti feltétele az A komponensnek.

Milyen eljárásban kerül kiírásra a GINOP 5.3.2 pályázat?
Egyszerűsített eljárású pályázat kerül kiírásra.

Mit jelent a támogatás, milyen típusú?
A pályázatok nyertesei vissza nem térítendő támogatásban részesülnek projektjük megvalósításához.

Részt vehet-e a GINOP 5.3.2 pályázatban, pályázhat-e a KKV, ha van adótartozása?
A pályázó szervezetnek minden esetben szükséges megfelelnie bizonyos alapkritériumoknak.
Amennyiben köztartozással rendelkezik a pályázó, de azt kiegyenlíti, vagy részletfizetési megállapodást köt, akkor nincs akadálya támogatás igénylésének.

Részt vehet-e a programban külföldön bejegyzett vagy külföldi tulajdonú szervezet?
A hazánkban felhasználható támogatások lényege, hogy itthon megvalósuló projekt támogatására ítélik oda, olyan megvalósulási helyen, mely a pályázó szervezet bejegyzett telephelye, székhelye, fióktelepe. A külföldi tulajdonú cégek, melyek Magyarországon rendelkeznek bejegyzett megvalósulási hellyel, ennek megfelelően benyújthatnak pályázatot, az elbírálás során nem éri negatív megkülönböztetés őket.

A pályázat megvalósítása során változtatható-e hogy mely munkavállalók vesznek részt a pályázatban? Például ha a pályázatban megnevezett személy később munkakört vagy munkahelyet változtat, így új munkavállaló kerül a helyére?
Az szervezetfejlesztés során a változás tekintetében a munkakör rugalmassá történő átalakítása, módosítása, változtatása jelent indikátort. Hogy az éppen aktuális munkakört betöltő személy változtatása nem érinti a projektet mindaddig, amíg az be van töltve.