GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére


 

GINOP 5.3.1: kkv-k fejlesztési tervének elkészítése


2,007 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését célzó Széchenyi 2020 pályázat GINOP 5.3.1., „A” komponense. A pályázat célkitűzése,hogy a konvergencia régiókban működő kis- illetve közepes vállalatok (kkv-k) szakmailag magasszintű, száz százalékosan finanszírozott átvilágítási, tanácsadói és fejlesztői szolgáltatást vehessenek igénybe munkaszervezésük rugalmasabbá tételéhez.
 

A pályázat célja

A Széchenyi 2020 Program keretében 2014-ben jelent meg „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat, melynek „A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása” elnevezésű, GINOP 5.3.1 kódszámú komponense a szervezeti kultúra fejlesztésének és a munka-magánélet összhangjának támogatását célozza. A rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése Magyarországon nem csupán a munkaszervezést, ezáltal a piaci rugalmasságot, alkalmazkodóképességet segíti elő, de lehetőséget ad olyan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására is, amelyek – ilyen formák hiányában – távol maradnának a munkaerő-piactól. A kisgyermekesek, az idősödő munkavállalók, de sok megváltozott munkaképességű vagy idős, beteg hozzátartozót ápoló is szívesen vállalna munkát a hagyományos munkavégzéstől eltérő feltételekkel, ha lenne rá lehetősége.

A pályázat célja, hogy ezt a kettős előnnyel szolgáló lehetőséget teremtse meg, mind az említett munkaerő-piaci csoportok, mind a kkv-vezetők számára.
 

A pályázat megvalósítói

A pályázat GINOP 5.3.1 kódszámú komponensén 11, a rugalmas foglalkoztatás bevezetésében komoly tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztő konzorcium vagy szervezet nyert összességében 2,007 milliárd forintos európai uniós támogatást. A szolgáltatók első feladatai közé tartozott egy magas színvonalú, közös, egységes szakmai módszertan megalkotása, valamint egy olyan végrehajtási terv kidolgozása, amely – a közép-magyarországi régió kivételével – országosan biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést az érintett kkv-szektor számára.
 
A nyertes szervezetek, melyek várhatóan közel 27 ezer kkv-munkavállalóhoz jutnak el elemző, értékelő és fejlesztő tevékenységük során, 2015. július és október között kezdték meg munkájukat, nem kis eredménnyel: szoros együttműködésben, az IKFA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumának koordinálásával és kezdeményezésével, mintegy három hónapos szakmai munkával készült el az a közös, egységes szakmai módszertan és végrehajtási terv, melyet a szolgáltatók a kkv-k átvilágításánál is használnak majd.
 

Fejlesztési terv: az átszervezés feltétele

2016. januártól tehát az érintett kkv-szektor a 11 nyertestől tudja majd igénybe venni a fejlesztési terv elkészüléséhez szükséges átvilágítási szolgáltatásokat. A fejlesztési terv megléte előfeltétele a pályázat GINOP 5.3.2 komponensére való jelentkezésnek, amelyre az érintett kkv-k már közvetlenül pályázhatnak.