GINOP 5.3.1
Pályázat kkv-nak a rugalmas foglalkoztatás bevezetéséreEXPANDER konzorcium

 
 


 
 
 


Nyertes pályázat neve: EXPANDER - AZ EX ANTE ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI A RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ELTERJESZTÉSÉÉRT
Nyertes pályázat kódja: GINOP-5.3.1-14-2015-0038
Konzorciumvezető vállalat neve: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.
Konzorciumvezető vállalat honlapja : www.icg-exante.hu
Nyertes partnerszervezet neve: Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nyertes partnerszervezet neve: Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért  
Pályázati kapcsolattartó neve: Erdélyi Dániel
Pályázati kapcsolattartó beosztása: Junior Tanácsadó
Pályázati kapcsolattartó e-mail-es elérhetősége: erdelyi@icg-exante.hu
Pályázati kapcsolattartó telefonos elérhetősége: 36 30 509-3516
A pályázat rövid bemutatása: Az EXPANDER konzorcium tagjai a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs politika, intézményfejlesztés és a terület- és településfejlesztés kiemelkedő szereplői. A három szervezet humáninfrastruktúrája és szakmai tapasztalatai kiváló alapot képeznek a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez.
A projekt keretében megfogalmazott komplex célrendszer stratégiai céljai az alábbiak:
-
Atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, kiemelten a hátrányosabb helyzetben lévő régiókban;
- Kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése;

-
Hátrányos/speciális élethelyzetben lévő személyek munkavállalási helyzetének javítása.
A projektben összesen 70 vállalkozás átvilágítását vállaljuk, mely legalább 3000 fő munkavállalót érint. Ezek közül 50 db olyan vállalkozás lesz, ahol van 6 éven aluli gyereket nevelő (korábban/jelenleg) gyermekgondozási szabadságon lévő szülő a foglalkoztatottak között. Az átvilágítás során kiemelten az alábbi 5 régióra fókuszálunk, amellett, hogy eredményeinket széleskörű disszemináció keretében az ország bármely térségében működő kis- és középvállalkozás számára elérhetővé tesszük: Észak-magyarországi régió, Észak-alföldi régió, Dél-alföldi régió, Dél-dunántúli régió, Közép-dunántúli régió. A konzorciumon belüli feladatmegosztás alapvető logikája nem tevékenység szintű, ezért egy-egy fázishoz, vagy tevékenységhez nem rendelhető egy-egy konzorciumi partner. Minden fázisban és tevékenységben minden konzorcium releváns szakértője részt vesz. 
A Konzorcium bemutatása: EX ANTE TANÁCSADÓ IRODA KFT. - a konzorcium vezetője
Az EX ANTE Tanácsadó Irodát 2002-ben hoztuk létre. 2012-ben létrejött az ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda kis- és középvállalatokra specializálódott üzletága abból a célból, hogy az ICG csoport és az ICG Ex Ante magasan képzett, nemzetközi tapasztalattal rendelkező tanácsadóinak kompetenciáira és szakmai tudására alapozva, segítse a vállalkozásokat a folyamatosan változó és bizonytalan piaci környezethez való alkalmazkodásban, hogy megőrizzék, illetve növeljék versenyképességüket, folyamataik, szervezeti működésük hatékonyabbá tétele által.

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2005. január 01-én alakult nyolc, régiós innovációs hídképző szervezet, illetve felsőoktatási intézmény konzorciumaként. A hároméves projektre szerveződött Ügynökség kulcsszerepet vállalt a technológiai és innovációs támogatást nyújtó intézményrendszer termék- és szolgáltatás kínálatának „piacképessé” formálásában. A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs politika meghatározó, közfunkciókat is gyakorló regionális koordináló és hídképző szervezeteként működik a Közép-Dunántúlon.

ÚTIRÁNY EGYESÜLET A MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT
Az Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért 2007. januárban alakult azzal a céllal, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára tanácsadó és fejlesztőfeladatokat, foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg, támogassa azon szervezetek létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, fejlesztését vállalják. Célcsoportunk ezáltal a pályakezdők, munkanélküliek, álláskeresők, nonprofit szerveztek. Programjait többéves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakkal, elkötelezett önkéntesekkel és korszerű infrastrukturális háttérrel valósítja meg.
Link a projekt honlapjához: www.icg-exante.hu